www.bjarbo.net
 
I nådens år 2004 införlivades domänen bjarbo.net i Mikael Bjärbos ägor. Genom Guds försyn, några riksdaler och enträget arbete lyckades denna hemsida se dagens ljus. Trots stora vedermödor samt upproriska ascii tecken har det till slut blivit ett minnesmärke som skola stå till tidens ände.
 
Minnesmärket är fortfarande under utveckling, men vissa delar finns att tillgå:
  • Blog on the page intentionally left blank
 

© 2005 Mikael